Úvod

Tělovýchovná jednota Spartak Polička  má  členskou  základnu  v  počtu   428 členů (k 1. 1. 2019) – dětí, mládeže a dospělých – kteří jsou organizováni v oddílech lyžování,   tenisu, volejbalu, stolního tenisu a rekreačního sportu. Ke sportovní a tělovýchovné činnosti využívají následující zařízení:

sokolovna, tenisový areál s 6 tenisovými kurty a tréninkovou stěnou, lyžařský areáltři venkovní volejbalová hřiště.

Tato zařízení provozuje a udržuje TJ prostřednictvím členů jednotlivých oddílů.

Současné projekty a dotace:

V roce 2019 poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neinvestiční dotaci ve výši 573.100,- Kč ze státního rozpočtu ČR z programu Můj klub „Organizace sportu ve sportovních klubech“ určenou na podporu sportování dětí a mládeže.