Úvod

Tělovýchovná jednota Spartak Polička má členskou základnu v počtu 450 poličských občanů, kteří jsou organizováni v oddílech lyžování, tenisu, volejbalu, stolního tenisu a rekreačního sportu. Sportovní a tělovýchovné činnosti se účastní všechny věkové skupiny. Ke sportovní a tělovýchovné činnosti využívají následující zařízení:

sokolovna, tenisový areál s 6 tenisovými kurty a tréninkovou stěnou, lyžařský areáltři venkovní volejbalová hřiště.

Tato zařízení provozuje a udržuje TJ prostřednictvím členů jednotlivých oddílů.