Přihláška

Přihlášky k členství v rámci jednotlivých oddílů prosím doručte následujícím členům oddílů:

lyžování: Ing. Zdeněk Klanic, tel.: 732 919 100, e-mail: klanic@policsko.cz

tenis: Leoš Bulva: tel.: 608 813 772, e-mail: zamecnictvibulva@seznam.cz

volejbal: František Harašta: tel.: 605 713 522, e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz

stolní tenis: Ing. Josef Baláš, PhD.: tel.: 702 211 759, e-mail: czjoba@chr-hansen.com

rekreační sporty: Mgr. Jan Matouš, tel.: 603 998 711, e-mail: h.matous@seznam.cz

Přihláška do TJ